NABÍDKOVÝ LIST

KNIŽNICE ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH NOREM ES

VZTAHUJÍCÍCH SE K DOPRAVĚ


Svazek 1
POSTAVENÍ DOPRAVY V ŘÍMSKÉ SMLOUVĚ, JEDNOTNÉM EVROPSKÉM AKTU, MAASTRICHTSKÉ SMLOUVĚ V RÁMCI EVROPSKÉHO EKONOMICKÉHO PROSTORU A V ASOCIAČNÍCH DOHODÁCH SE STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Objednací číslo: 1600001

Svazek 2
SEZNAM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM ES V OBLASTI DOPRAVY K 1. ČERVNU 1993
Objednací číslo: 1600002

Svazek 3
VÝTAH ZE ZÁSAD KONCEPCE DOPRAVNÍ POLITIKY ES DO ETAPY DOKONČENÍ EVROPSKÉ MĚNOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ UNIE
Objednací číslo: 1600003

Svazek 4
VŠEOBECNÉ PROBLÉMY DOPRAVNÍ POLITIKY EHS
Objednací číslo: 1600004

Svazek 5
KARNET TIR
Objednací číslo: 1600005

Svazek 6
KOORDINACE A INVESTICE
Objednací číslo: 1600006

Svazek 7
KOORDINACE POSTUPŮ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA DODÁVKY VEŘEJNÝCH PRACÍ – ČÁST 1
Objednací číslo: 1600007

Svazek 8
KOORDINACE POSTUPŮ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA DODÁVKY VEŘEJNÝCH PRACÍ – ČÁST 2
Objednací číslo: 1600008

Svazek 9
NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU – UŽIVATELSKÉ TARIFY
Objednací číslo: 1600009

Svazek 10
VNITROZEMSKÁ DOPRAVA – ASOCIAČNÍ DOHODY – ČÁST 1
Objednací číslo: 1600010

Svazek 11
VNITROZEMSKÁ DOPRAVA – ASOCIAČNÍ DOHODY – ČÁST 2
Objednací číslo: 1600011

Svazek 12
TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ A STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ VE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVĚ
Objednací číslo: 1600012

Svazek 13
PRAVIDLA KONKURENCE
Objednací číslo: 1600013

Svazek 14
STÁTNÍ INTERVENCE
Objednací číslo: 1600014

Svazek 15
SLEDOVÁNÍ TRHU
(Statistika přepravy zboží po železnici, silnici a vnitrozemské vodní cestě jako součást regionální statistiky)
Objednací číslo: 1600015

Svazek 16
PŘÍSTUP K TRHU
Objednací číslo: 1600016

Svazek 17
MAKROEKONOMIE A DOPRAVA
Objednací číslo: 1600017

Svazek 18
SPOLEČNÉ VÝBORY V DOPRAVĚ
Objednací číslo: 1600018

Svazek 19
MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA
Objednací číslo: 1600019

Svazek 20
ZDANĚNÍ A HARMONIZACE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Objednací číslo: 1600020

Svazek 21
PŘÍSTUP PROVOZOVATELE K POVOLÁNÍ OPERÁTORA SILNIČNÍ DOPRAVY A URČITÁ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A SPOLEČNÁ ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ – Část 1
Objednací číslo: 1600021

Svazek 22
PŘÍSTUP PROVOZOVATELE K POVOLÁNÍ OPERÁTORA SILNIČNÍ DOPRAVY A URČITÁ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ A SPOLEČNÁ ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ – Část 2
Objednací číslo: 1600022

Svazek 23
MIKROEKONOMIE A DOPRAVA
Objednací číslo: 1600023

Svazek 24
SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA
Objednací číslo: 1600024

Svazek 25
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Objednací číslo: 1600025

Svazek 26
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY SPOLEČENSTVÍ
Objednací číslo: 1600026

Svazek 27
KOMBINOVANÁ DOPRAVA  
(momentálně vyprodáno)
Objednací číslo: 1600027

Svazek 28
SILNIČNÍ DOPRAVA – CHARAKTERISTIKY VOZIDEL
Objednací číslo: 1600028

Svazek 29
SVĚTLA A OSVĚTLENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
Objednací číslo: 1600029

Svazek 30
SKLA SILNIČNÍCH VOZIDEL
Objednací číslo: 1600030

Svazek 31
VNITŘNÍ VYBAVENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
Objednací číslo: 1600031

Svazek 32
EVROPSKÉ SDRUŽENÍ PRO UHLÍ A OCEL
Objednací číslo: 1600032

Svazek 33
PLAVBA ŘÍČNÍ
Objednací číslo: 1600033

Svazek 34
PLAVBA NÁMOŘNÍ – Část 1
Objednací číslo: 1600034

Svazek 35
PLAVBA NÁMOŘNÍ – Část 2
Objednací číslo: 1600035

Svazek 36
PLAVBA NÁMOŘNÍ – Část 3
Objednací číslo: 1600036

Svazek 37
LETECKÁ DOPRAVA – Pravidla konkurence – Část 1
Objednací číslo: 1600037

Svazek 38
LETECKÁ DOPRAVA – Pravidla konkurence – Část 2
Objednací číslo: 1600038

Svazek 39
LETECKÁ DOPRAVA – Tržní operace – Část 1
Objednací číslo: 1600039

Svazek 40
LETECKÁ DOPRAVA – Tržní operace – Část 2
Objednací číslo: 1600040

Svazek 41
LETECKÁ DOPRAVA – Mezinárodní vztahy
Objednací číslo: 1600041

Svazek 42
LETECKÁ DOPRAVA – Strukturální harmonizace a uznávání licencí
Objednací číslo: 1600042

Svazek 43
SMĚRNICE O ROČNÍCH ÚČTECH A ZÁRUKÁCH
Objednací číslo: 1600043

Svazek 44
Odstranění omezení finančních služeb
Objednací číslo: 1600044

Svazek 45
Zprůhlednění finančních vztahů … 
Objednací číslo: 1600045

Svazek 46
Roční účty podniků střední velikosti
Objednací číslo: 1600046

Svazek 47
PŘÍPRAVA PŘIDRUŽENÍ ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY NA ZAČLENĚNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU UNIE – BÍLÁ KNIHA (Výtah)
Objednací číslo: 1600047

Svazek 48
DOHODA O VYTVOŘENÍ EHP – Část 1
Objednací číslo: 1600048

Svazek 49
DOHODA O VYTVOŘENÍ EHP – Část 2
Objednací číslo: 1600049

Svazek 50
SEZNAM DOSUD VYDANÝCH PRÁVNÍCH NOREM ES
Objednací číslo: 1600050

Svazek 51
AKT O PŘISTOUPENÍ RAKOUSKA A SKANDINÁVSKÝCH STÁTŮ K EU Z HLEDISKA DOPRAVY
Objednací číslo: 1600051

Svazek 52
EVROPSKÝ DVŮR AUDITORŮ: ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY S ODPOVĚĎMI KOMISE
Objednací číslo: 1600052

Svazek 53
K SPRÁVNÉMU A EFEKTNÍMU STANOVENÍ CEN V DOPRAVĚ – Zelená kniha Evropské komise
Objednací číslo: 1600053

Svazek 54
SÍŤ OBČANA
Objednací číslo: 1600054

Svazek 55
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – II.část
Objednací číslo: 1600055

Svazek 56
NOVELIZACE SMĚRNIC K VEŘEJNÉMU NABÍDKOVÉMU ŘÍZENÍ SEKTORU SLUŽEB
Objednací číslo: 1600056

Svazek 57
NOVELIZACE SMĚRNICE K VÝKONU PROVOZOVATELE SILNIČNÍ DOPRAVY – SMĚRNICE O KVALIFIKACI BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ
Objednací číslo: 1600057

Svazek 58
MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Objednací číslo: 1600058

Svazek 59
ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT PŘI OBCHODU SE ZBOŽÍM – ROZŠÍŘENÍ ÚMLUVY O TRANZITU – DOPLŇKY K DOHODĚ O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU
Objednací číslo: 1600059

Svazek 60
EVROPSKÉ RADY PRÁCE
Objednací číslo: 1600060

Svazek 61
STRATEGIE OŽIVENÍ ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ – Bílá kniha
Objednací číslo: 1600061

Svazek 62
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – část III
Objednací číslo: 1600062

Svazek 63
KOMBINOVANÁ DOPRAVA – HARMONIZACE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY
(EVROPSKÝ PARLAMENT VERSUS EVROPSKÁ RADA)
Objednací číslo: 1600063

Svazek 64
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OCHRANA PŘÍRODY JAKO PRVEK HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH INVESTIC V ES
Objednací číslo: 1600064

Svazek 65
ROZVOJ TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ
Objednací číslo: 1600065

Svazek 66
NÁVRH ÚMLUVY O SPOLUPRÁCI PŘI OCHRANĚ A TRVALE UDRŽITELNÉM VYUŽITÍ DUNAJE
Objednací číslo: 1600066

Svazek 67
KOMPENDIUM POŽADAVKŮ NA STATISTIKU V EU
Objednací číslo: 1600067

Svazek 68
TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ
Objednací číslo: 1600068

Svazek 69
ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
Uvolnění Evropského letového provozu (Bílá kniha)
Objednací číslo: 1600069

Svazek 70
BUDOUCÍ PROTIHLUKOVÁ POLITIKA
(návrh na Zelenou knihu Evropské komise)
Objednací číslo: 1600070

Svazek 71
SILNIČNÍ DOPRAVA – Typová homolagace, Emise vznětových motorů
Objednací číslo: 1600071

Svazek 72
SILNIČNÍ DOPRAVA – Emise, Elekromagnetická kompatibilita a hluk
Objednací číslo: 1600072

Svazek 73
TRANSEVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DÁLNICE
Objednací číslo: 1600073

Svazek 74
SILNIČNÍ DOPRAVA – Pasivní bezpečnost
Objednací číslo: 1600074

Svazek 75
LETECKÁ DOPRAVA VIII
Objednací číslo:1600075

Svazek 76
VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA
Objednací číslo: 1600076

Svazek 77
SILNIČNÍ DOPRAVA IX
Objednací číslo: 1600077

Svazek 78
JEDNOTNÁ EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA A ŠVÝCARSKO
Objednací číslo: 1600078

Svazek 79
MANUÁL IRU 
Objednací číslo: 1600079

Svazek 80
STRUKTURÁLNÍ FONDY
Objednací číslo: 1600080

Svazek 81
OBECNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
Objednací číslo: 1600081

Svazek 82
NÁVOD K DOPRAVNÍ "ACQUIS COMMUNAUTAIRE" 
(momentálně vyprodáno)
Objednací číslo: 1600082

Svazek 83
SILNIČNÍ DOPRAVA X  
Objednací číslo: 1600083

Svazek 84
Letecká doprava IX  
Objednací číslo: 1600084

Svazek 85
Zásadní nařízení – ISPA
Objednací číslo: 1600085

Svazek 86
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA IV  
Objednací číslo: 1600086

Svazek 87
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V 
Objednací číslo: 1600087