Národní kmitočtová tabulka (NKT)

2. – rozšířené vydání

Ministerstvo dopravy a spojů ČR – Český telekomunikační úřad vydává novou přílohu k jednotnému pravidlu č. 2/R/1999 “Národní kmitočtovou tabulku“ (cena 150,- Kč). Současně je vydaná přehledná “Mapa grafického znázornění přidělených kmitočtových pásem v ČR“ včetně tubusu (cena 499,- Kč), která je samostatným doplňkem NKT.
 katalogové číslo-120 001

Aktualizace Národní kmitočtové tabulky
( Změna plánu přidělení kmitočtových pásem )
Vydal Český telekomunikační úřad jako samostatnou přílohu Telekomunikačního věstníku, částka 6 , ročník 2001. Cena 260,- Kč.
Tato publikace aktualizuje údaje obsažené v plánu přidělení kmitočtových pásem-Národní kmitočtové tabulce. Členění a grafická úprava odpovídá vydané publikaci NKT s tím, že doplnění znění NKT obsahuje jen ty kapitoly, do kterých se promítají změny. 

katalogové číslo-120 002                                                                  Cena 260,- Kč