Nakladatelství NADATUR, Hybernská 1007/20, Praha 1, vydává pro Dopravní vzdělávací institut a.s. Hybernská 1014/13, Praha 1, dceřiná akciová společnost Českých drah, učební text „DOPRAVA A PŘEPRAVA“ – 1. díl s prodejní cenou 300,- Kč, určený studentům studijního oboru „Provoz a ekonomika dopravy“, autorů doc. Ing. Zdeňka Žemličky, CSc. a Ing. Jaroslava Mynáříka.

     První díl učebního textu se zabývá historií vzniku přemísťovacích potřeb v jednotlivých společenských formacích, další část je věnovaná technicko-ekonomickým charakteristikám jednotlivých doprav.

      Učebnice „DOPRAVA A PŘEPRAVA“  –  1. díl  vyjde v nakladatelství NADATUR 1. září 2008 a je možno ji objednat na adrese nakladatelství NADATUR, Hybernská 1007/20, Praha 1, tel.: 224 224 749, e-mail: info@nadatur.com, obchod@nadatur.com.

      V současné době je připravován 2. díl učebního textu, který bude zahrnovat otázky základů technologie dopravních oborů, základních přepravních podmínek přepravy osob a zboží a základů managementu dopravy. O vydání tohoto dílu Vás budeme informovat.